Klachtenregeling

Finchree B.V. kent een klachten- en meldingsregeling.

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Finchtree B.V. dan kan/kunnen deze zich wenden tot het Bestuur. Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

De klacht of melding kan schriftelijk worden ingediend bij:
Finchtree B.V.
t.a.v. het Bestuur
Verploegh Chasséplein 7
3134 BZ Vlaardingen