Accountancy

De jaarrekening is de financiële verantwoording van uw onderneming en is een belangrijke bron van informatie voor u, uw bank en het maatschappelijk verkeer. Daarnaast is de jaarrekening vaak de basis voor uw fiscale aangiften. Afhankelijk van uw wensen en van wettelijke verplichtingen verzorgt Finchtree het samenstellen, beoordelen of controleren van jaarrekeningen. Daarnaast bestaat onze dienstverlening uit overige assurance diensten.

Nederland heeft internationaal een groot aantal belastingverdragen met andere landen. Mede als gevolg hiervan kiezen veel multinationals ervoor zich te vestigen in Nederland, om op deze wijze onder meer dubbele belastingheffing te voorkomen. Deze internationale structuren kennen in Nederland in veel gevallen een controleplicht van de geconsolideerde jaarrekening. Finchtree heeft veel ervaring in het controleren van dergelijke internationale groepen, waarbij wij als groepsaccountant nauwe contacten onderhouden met de accountants van de groepsonderdelen in het buitenland.

Financiële administratie

Finchtree verzorgt desgewenst uw financiële administratie. Onze aandacht gaat uit naar de ondernemer en het verhogen van de financiële efficiency van de ondernemer. Als hulpmiddel hebben we in eigen beheer software ontwikkeld waarmee iedere ondernemer zelf eenvoudig en efficiënt zijn administratieve mutaties kan organiseren. Deze mutaties worden periodiek via internet door ons in een professioneel financieel pakket geïmporteerd. Wij maken daarnaast gebruik van de meest actuele oplossingen op het gebied van het real-time inlezen van bankmutaties en het digitaliseren van de documentatiestroom met betrekking tot in- en verkoop.

Jaarverslaggeving

Ondernemingen worden geconfronteerd met wet- en regelgeving op het gebied van de externe verslaggeving, zoals BW2 Titel 9, IFRS en de Nederlandse richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Finchtree kan u ondersteunen bij het opstellen van uw jaarrekening (onder IFRS of Nederlandse richtlijnen), consolidaties en verslaggevingsvraagstukken. Huisaccountants kunnen, als gevolg van regelgeving met betrekking tot onafhankelijkheid, de onderneming niet altijd helpen bij het opstellen van de jaarrekening. In dat geval zijn wij uiteraard bereid u te ondersteunen.

Ondernemingen dienen hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit dient veelal in electronische vorm plaats te vinden. Om dit te kunnen bewerkstelligen, is specifieke software en tooling nodig. Finchtree heeft de benodigde software, tooling en expertise in huis om u te kunnen helpen bij het voldoen aan uw deponeringsplicht.

Advisering

De medewerkers van Finchtree hebben jarenlange ervaring in de accountancy en advisering en kunnen u desgewenst ook ondersteunen bij het opstellen van begrotingen en liquiditeitsprognoses. Ook in het traject van aan- en verkoop van een onderneming kunnen we u van dienst zijn op het gebied van advisering en het uit te voeren boekenonderzoek (‘due dilligence’).

Internationaal

Voor diverse, internationaal opererende ondernemingen assisteert Finchtree bij het opstellen van de (IFRS / BW2 Titel 9) jaarrekening, complexe consolidaties en het analyseren van verslaggevingsvraagstukken. Veelal kunnen controleplichtige ondernemingen voor het opstellen van de interne jaarrekening en assistentie en advisering niet terecht bij de huisaccountant vanwege uit regelgeving volgende beperkingen in de dienstverlening. Onze medewerkers met gedegen ervaring in de internationale accountantspraktijk kunnen u dan ondersteunen.

Finchtree is lid van een internationaal samenwerkingsverband van accountantskantoren (i2an) zodat wij uw onderneming ook in geval van internationale vertakkingen binnen ons netwerk van dienst kunnen zijn.